VNPACKAGING CO., LTD

CÔNG TY TNHH VNPACKAGING

Tax code: 0 3 1 6 1 5 3 8 8 4

Trụ sở chính: 23/18A Đồng Xoài, Phường 13, Tân Bình, TP.HCM

Email : vnpackaging2000@gmail.com       HOTLINE 0944 377774